Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Demografia Gminy Dukla w 2018 roku

Demografia Dukla

Na koniec 2018 roku gmina Dukla liczyła 14 578 mieszkańców. Wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności w stosunku do lat poprzednich.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Dukla wynosi 14 578, w tym: 7 404 kobiet i 7174 mężczyzn. Zanotowano 149 urodzeń i 157 zgonów, co sprawia że po raz kolejny przyrost naturalny jest ujemny. Od kilku lat zauważyć można tendencję systematycznie malejącej liczby ludności w Gminie Dukla. 10 lat temu liczba mieszkańców gminy wynosiła jeszcze prawie 15 tys. (14 926 mieszkańców bez sołectw włączonych do gminy Jaśliska), a w roku ubiegłym liczba ludności wynosiła już 14 632.  W porównaniu zeszłego roku, do najnowszych danych liczba mieszkańców wzrosła tylko w 8 z 22 sołectwach gminy Dukla: w Barwinku z 265 na 268, Nadolu z 537 na 544, Nowej Wsi ze 161 na 162, Ropiance z 11 na 12, Tylawie z 403 na 406, Wietrznie z 827 na 832, Zboiskach z 416 na 419 i Zyndranowej ze 125 na 127. W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców pozostała niezmienna lub zmalała. Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje poniższa tabela.

Demografia Gminy Dukla według stanu na dzień 31.12.2018 roku

L.P. Miejscowość Liczba mieszkańców Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny
1. Barwinek 268 4 3 1
2. Cergowa 1347 14 19 -3
3. Chyrowa 101 1 2 -1
4. Dukla 2060 20 12 8
5. Głojsce 771 7 6 1
6. Iwla 733 7 12 -5
7. Jasionka 1176 14 12 2
8. Lipowica 267 4 4 0
9. Łęki Dukielskie 1615 21 32 -11
10. Mszana 264 1 3 -2
11. Nadole 544 2 3 -1
12. Nowa Wieś 162 1 1 0
13. Olchowiec 59 1 1 0
14. Ropianka 12 0 0 0
15. Równe 1888 19 23 -4
16. Teodorówka 1073 9 6 3
17. Trzciana 223 1 2 -1
18. Tylawa 406 2 3 -1
19. Wietrzno 832 11 10 -1
20. Zawadka Rymanowska 231 1 2 -1
21. Zboiska 419 7 2 5
22. Zyndranowa 127 2 1 1
RAZEM 14578 149 157 -8

Źródło: DPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *