Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Rada Sołecka wybrana

Rada Sołecka Jasionka

W niedzielę 14 kwietnia w Domu Ludowym w Jasionce odbyło się zebranie wiejskie, którego celem był wybór nowej Rady Sołeckiej.

Zebranie otworzył nowy sołtys Jasionki Adam Szczurek, który powitał przybyłych mieszkańców oraz podziękował za poparcie w wyborach sołtysa. Następnie przystąpiono do uchwalenia prawomocności zebrania oraz ustalenia porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano nowego sołtysa, a protokolantem została Halina Głód. Kolejnym punktem porządku zebrania było podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej. Mieszkańcy Jasionki zdecydowali, że 7 członków wejdzie w skład Rady, która przez 5-letnią kadencję będzie wspierać działalność Sołtysa. Następnie wybrano 3-osobową Komisję Skrutacyjną, która zebrała kandydatury członków do Rady Sołeckiej. Nie wszyscy jednak wyrazili zgodę na swą kandydaturę, a Ci, których odpowiedź była pozytywna znaleźli się na kartach przygotowanych przez komisję. Po przeprowadzonym głosowaniu i przeliczeniu głosów Janina Cypara – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki wyborów. Mieszkańcy dyskutowali także o bieżących sprawach sołeckich, po czym zakończono zebranie.

zebranie wiejskie jasionka

W skład Rady Sołeckiej weszli:
1. Paweł Szczurek – 54 głosy;
2. Wiesław Rachfał – 54 głosy;
3. Wacław Lorenc – 54 głosy;
4. Krzysztof Matusik – 52 głosy;
5. Rafał Jakieła – 51 głosów;
6. Mariusz Wróbel – 50 głosów;
7. Michał Zając – 43 głosy.

Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1. współpraca z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;
2. wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii;
3. współpraca w przygotowywaniu projektów porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
4. występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy;
5. inicjowanie działań społecznie użytecznych i współdziałania z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji prowadzonych zadań;
6. realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

zebranie wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka zamierza kontynuować dobre projekty rozpoczęte przez swoich poprzedników oraz realizować Plan odnowy miejscowości Jasionka na lata 2014-2020, w treści którego jest wiele lokalnych inicjatyw jakie przyczynią się do rozwoju Jasionki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *