Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Nabór do Koła Gospodyń Wiejskich

jasionka

Sołtys sołectwa Jasionka Adam Szczurek oraz Rada Sołecka ogłasza nabór do Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionce.

Czym jest KGW?

Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej czy samorządowej, społeczną i samorządną organizacją mieszkańców wsi, która:

  • wspiera rozwój obszarów wiejskich i przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

KGW od lat doskonale funkcjonują już w innych miejscowościach Gminy Dukla: Barwinku, Cergowej, Głojscach, Iwli, Łękach Dukielskich, Mszanie, Myszkowskim, Równem, Tylawie, Wietrznie, Zawadce Rymanowskiej i Zboiskach.

Nowe przepisy

Nie tylko zmiany w naszej miejscowości, ale też zmiany przepisów prawa są dobrym impulsem do tego, by Koło Gospodyń Wiejskich powstało w Jasionce. 3 kwietnia 2019 roku prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o KGW, która gwarantuje bezpłatną rejestrację koła, bezpłatną obsługę prawną oraz ułatwienia formalne. Dodatkowo dzięki nowej ustawie Koła Gospodyń Wiejskich uzyskają osobowość prawną, będą mogły prowadzić działalność zarobkową i uzyskać pomoc finansową, przeznaczoną na realizację zadań. Wysokość dofinansowania dla nowej organizacji uzależniona jest od liczby członków i wynosi:

  • 3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,
  • 4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków,
  • 5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków,

40 mln złotych w 2019 roku to kwota przeznaczona na wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich w całej Polsce. Warunkiem uzyskania funduszy jest złożenie wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z projektem otrzymane środki finansowe należy wykorzystać do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane. Majątek koła będzie mógł powstawać m.in. ze składek członkowskich, dotacji oraz dochodów z własnej działalności. W przypadku założenia nowej organizacji w Jasionce już pomoc w wysokości 3000 zł byłaby dużym wsparciem, niezbędnym na wymianę wysłużonego sprzętu kuchennego oraz zakup wyposażenia.

Zbieramy chętnych

KGW to bardzo ważny element społecznej struktury współczesnej wsi. Do jego założenia potrzebnych jest co najmniej 10 pełnoletnich osób na stałe zamieszkałych na terenie działalności koła. Nabór póki co obejmuje wstępne zapisy telefoniczne wszystkich Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych pod numerem telefonu: 693 757 713. Gdy uzbiera się określona liczba chętnych, zorganizowane zostanie zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce mogłoby wspierać lokalne jednostki oraz pielęgnować polskie tradycje i dziedzictwo narodowe przekazując je z pokolenia na pokolenie, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do rozwoju kulturalnego naszej miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *