Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Fundusz Sołecki 2020

fundusz sołecki dukla

W czwartek 26 września w Domu Ludowym w Jasionce odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Czym jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, z których finansować można wszystko to, co mieści się w zadaniach własnych gminy. Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy każdej z miejscowości mają realny wpływ na to, by sfinansować swoje bieżące potrzeby. Projekt wniosku może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zebranie wiejskie

Zebranie, które odbyło się 26 września otworzył sołtys naszej miejscowości Adam Szczurek, który powitał wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości, którymi byli: Pan Łukasz Piróg – Zastępca Burmistrza Gminy Dukla oraz Pan Bogusław Karkoszka – Radny Rady Miejskiej w Dukli. Następnie przystąpiono do uchwalenia prawomocności zebrania oraz ustalenia porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano sołtysa Adama Szczurka, a protokolantem została Pani Halina Głód.

Kulminacyjnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok, którego kwota wynosi ok. 44 tysiące złotych. Kilka dni przed zebraniem, z inicjatywy Rady Sołeckiej i kilku mieszkańców, złożony został wniosek dotyczący przeznaczenia tych środków na montaż klimatyzacji i zakup wyposażenia w Domu Ludowym. Podczas zebrania padła jeszcze jedna propozycja. Był to remont dalszej części drogi na „Przylasek” gdyż jak się okazało, kwota 42.479,20 zł z funduszu sołeckiego na 2019 rok wystarczy jedynie na położenie 400 metrów nawierzchni asfaltowej.

jasionka dom ludowy

Zgromadzeni w liczbie 61 osób mieszkańcy Jasionki mieli możliwość zagłosowania na jedną z dwóch powyższych propozycji, a znaczna większość (48 osób) opowiedziała się za pierwszą opcją. Tym samym w 2020 roku w Domu Ludowym zamontowana zostanie klimatyzacja oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

Ostatnim punktem zebrania były zapytania i wolne wnioski. Mieszkańcy „Przylaska” w końcu poznali datę budowy drogi z funduszu sołeckiego na 2019 rok, a wszyscy zgromadzeni dyskutowali o wszelkiego rodzaju problemach oraz potrzebach dotyczących naszej miejscowości m.in. o budowie chodnika przy drodze głównej, niebezpiecznych odcinkach dróg, montażu przydrożnego oświetlenia, czy dalszych pracach w Domu Ludowym. Po kilkunastominutowej dyskusji zakończono zebranie.

Modernizacja Domu Ludowego

Dom Ludowy w Jasionce znacznie odstaje od bieżących standardów. Wyremontowane toalety i klimatyzacja, która zostanie zamontowana w przyszłym roku to podstawowe, ale nie jedyne potrzeby modernizacji budynku. Remontu wymaga także uszkodzona chłodnia oraz zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem. Mamy nadzieję, że podjęte działania oraz realne potrzeby modernizacji budynku przyniosą efekty, a Dom Ludowy w Jasionce zyska pełną funkcjonalność i stanie się prawdziwą wizytówką naszej miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *