Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Demografia Gminy Dukla 2020

Demografia Dukla

Na koniec 2019 roku Gmina Dukla liczyła 14 498 mieszkańców. Wciąż utrzymuje się tendencja spadkowa liczby ludności w stosunku do lat poprzednich.

Malejąca liczba ludności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców Gminy Dukla wynosiła 14 498, w tym: 7359 kobiet i 7139 mężczyzn. Zanotowano 154 urodzenia i 146 zgonów, co sprawia że w 2019 roku przyrost naturalny był dodatni. Jednak od kilku lat zauważyć można tendencję systematycznie malejącej liczby ludności. Jeszcze 10 lat temu liczba mieszkańców Gminy wynosiła prawie 15 tys. (14 926 mieszkańców bez sołectw włączonych do Gminy Jaśliska), a w roku ubiegłym nasza Gmina liczyła już 14 578 zamieszkałych. Ujemny (lub równy zero) przyrost naturalny w ubiegłym roku wystąpił w 14 z 22 miejscowości Gminy Dukla. W stosunku do roku poprzedniego liczba mieszkańców wzrosła tylko w 7 sołectwach: w Barwinku z 268 na 269, Cergowej z 1347 na 1352, Chyrowej ze 101 na 107, Głojscach z 771 na 777, Nadolu z 544 na 550, Teodorówce z 1073 na 1076 i Zyndranowej ze 127 na 130. W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców pozostała niezmienna lub zmalała (Dukla – 30, Łęki Dukielskie – 25). Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje poniższa tabela.

Demografia Gminy Dukla w 2019 roku

L.P. Miejscowość Liczba mieszkańców Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny
1. Barwinek 269 3 0 +3
2. Cergowa 1352 16 16 0
3. Chyrowa 107 0 0 0
4. Dukla 2030 20 19 +1
5. Głojsce 777 20 7 +13
6. Iwla 722 3 9 -6
7. Jasionka 1175 16 8 +8
8. Lipowica 267 6 1 +5
9. Łęki Dukielskie 1590 16 18 -2
10. Mszana 257 1 4 -3
11. Nadole 550 7 6 +1
12. Nowa Wieś 160 1 1 0
13. Olchowiec 58 0 1 -1
14. Ropianka 11 0 1 -1
15. Równe 1880 16 18 -2
16. Teodorówka 1076 14 14 0
17. Trzciana 218 2 1 +1
18. Tylawa 404 3 7 -4
19. Wietrzno 827 5 11 -6
20. Zawadka Rym. 226 2 1 +1
21. Zboiska 412 2 2 0
22. Zyndranowa 130 1 1 0
RAZEM 14498 154 146 +8

Źródło: DPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *