Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Wielkie sprzątanie ruin dukielskiego browaru

browar dukla ruiny

W sobotę 20 czerwca ruszyła akcja sprzątania terenu wokół ruin starego browaru w Dukli, którą zapoczątkowało stowarzyszenie Dukla OdNowa.

Nowe stowarzyszenie

Końcem lutego 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane stowarzyszenie Dukla OdNowa. Jak czytamy w Statucie stowarzyszenia, jego celem jest:

  1. Propagowanie idei samorządności,
  2. Inicjowanie aktywności publicznej,
  3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  5. Działalność charytatywna,
  6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  7. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  10. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka, osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości narodowych.

Pierwsze przedsięwzięcie

Stowarzyszenie Dukla OdNowa uzyskało zgodę od Starosty Powiatowego na opiekę nad terenem wokół starego browaru w Dukli, który znajduje się tuż przy dukielskim parku. Obszar porośnięty był krzakami, a wokół znajdowało się mnóstwo butelek i puszek. W sobotę 20 czerwca rozpoczęły się prace porządkowe tego terenu, które obejmowały koszenie, wycinanie krzaków oraz sprzątanie śmieci. Już po pierwszej takiej akcji efekty były widoczne, a usunięte zarośla pozwoliły na odsłonięcie ścian starego budynku.

ruiny browaru dukla

Akcja do tej pory została powtórzona czterokrotnie, a w pracach udział wzięli nie tylko członkowie stowarzyszenia, lecz także społeczność lokalna. W kolejnych tygodniach planowane są następne etapy prac. O ich terminach można dowiedzieć się na facebookowym profilu stowarzyszenia.

sprzątanie browar dukla

Rys historyczny i plany na przyszłość

Budynek browaru w Dukli wybudowany został końcem XVIII wieku jako część zespołu pałacowego. Po około 100 latach funkcjonowania, obiekt podczas pożaru uległ zniszczeniu, a pozostały po nim tylko ruiny. Przez lata czas zaczynał zacierać historyczne ślady, a miejsce to zostało zarośnięte. Dopiero w tym roku do wyeksponowania ruin przystąpiła społeczność lokalna, dla której szczególnie ważna jest historia i tradycja miasta Dukla. Stowarzyszenie Dukla OdNowa póki co nie chce zdradzać planów na przyszłość, jednak taki obiekt (podobnie jak komora celna w Dukli) mógłby stanowić sporą atrakcję turystyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *