Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Fundusz sołecki 2021

zebranie wiejskie

W niedzielę 13 września w Domu Ludowym w Jasionce odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.

Czym jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy danego sołectwa. Z tego typu środków sfinansować można wszystko to, co mieści się w zadaniach własnych gminy. Projekt wniosku może złożyć Sołtys, Rada Sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Kwota funduszu sołeckiego na 2021 rok dla sołectwa Jasionka wynosi 48 560,71 zł, a o jej wykorzystaniu mieli zdecydować mieszkańcy podczas głosowania.

Zebranie wiejskie

Zebranie, które odbyło się 13 września otworzył sołtys naszej miejscowości Adam Szczurek, który powitał wszystkich przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości, którymi byli: Pan Łukasz Piróg – Zastępca Burmistrza Gminy Dukla, Pani Józefa Winnicka-Sawczuk oraz Pan Zenon Fedak – Radni powiatu krośnieńskiego, a także Pan Bogusław Karkoszka – Radny Rady Miejskiej w Dukli. Następnie przystąpiono do uchwalenia prawomocności zebrania oraz ustalenia porządku obrad. Na przewodniczącego zebrania wybrano Sołtysa, a protokolantem została Pani Halina Głód.

Kulminacyjnym punktem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2021 rok. Na ręce sołtysa naszej miejscowości trafiły dwa wnioski: wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia przy drodze gminnej na „Przylasek” i na „Zapłociach”, a także wykonanie nakładki asfaltowej na jednej z dróg wewnętrznych w naszej miejscowości. Zgromadzeni w liczbie 58 osób mieszkańcy Jasionki mieli możliwość zagłosowania na jedną z dwóch powyższych propozycji. Głosowanie było bardzo wyrównane, a ostatecznie stosunkiem głosów 24:27 zwyciężyła druga propozycja. Reszta mieszkańców wstrzymała się od głosu. Jako, że wnioskowana kwota na budowę drogi wynosiła około 43 tys zł, pozostałe środki (5,5 tys.) jednogłośnie przeznaczono na wykonanie projektu na oświetlenie.

glosowanie zebranie

Dalsza część zebrania

W kolejnej części zebrania sołtys opowiedział o pracach, jakie zostały wykonane w ostatnim roku na terenie naszej miejscowości oraz o planach na przyszłość. Głos zabierali także zaproszeni goście. Zastępca Burmistrza podsumował zakres zrealizowanych inwestycji z budżetu Gminy Dukla na terenie Jasionki oraz pracach, które zostaną zrealizowane w przyszłości, dodatkowo opowiedział o współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej miejscowości. Głos zabrali także Radni Powiatu Krośnieńskiego oraz Radny Rady Miejskiej w Dukli, którzy przedstawili podjęte działania w sprawie naprawy obsuniętego pobocza przy drodze powiatowej Jasionka – Lubatowa oraz opowiedzieli o staraniach dotyczących budowy chodnika w Jasionce. O głos poprosiło też kilku mieszkańców naszej miejscowości, którzy dyskutowali o wszelkiego rodzaju problemach oraz potrzebach dotyczących sołectwa. Na końcu Sołtys Adam Szczurek podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, po czym zakończono zebranie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *