Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Przebudowa dróg gminnych

budowa drogi

Ruszyła przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Dukla. Łącznie przebudowanych zostanie 19 odcinków.

W ubiegłym roku mieszkańcy Gminy Dukla głosowali na co przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego, które zostały zabezpieczone w budżecie samorządu. W wielu miejscowościach fundusze zostały zadysponowane na budowę dróg. Wykonawcą robót będzie Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Krośnie, który został wyłoniony w drodze przetargu. Koszt prac drogowych wyniesie około 727 tys. zł.

Jakie prace zostaną wykonane?

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 801 w Cergowej, wykonanie nakładki asfaltowej, udrożnienie rowu przy drodze,
 • Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze  wewnętrznej dz. nr ewid. 100/1 w Chyrowej,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa) na dz.nr ewid. 1521/2, 1524/5, 1569/2, 1523/2 w Głojscach,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa) wraz z podbudową  na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 2518 w Głojscach,
 • Przebudowa drogi wewnętrznej od powiatowej na dz. nr ewid. 2501, 2503, 2491w Jasionce
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 671 w Lipowicy,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 647 w Lipowicy,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 2532, „na stadion” w Łękach Dukielskich,
 • Wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 993 w Nadolu,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 114531R, dz. nr ewid. 417/3 i 392 w Nowej Wsi.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1830, wykonanie nakładki asfaltowo  – bitumicznej  w Teodorówce,
 • Dokończenie drogi gminnej  Nr 114513R do skrzyżowania z drogą wojewódzką, wykonanie nakładki asfaltowo – bitumicznej dz. nr ewid. 1284 w Teodorówce ,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych dz. nr ewid. 315/1 w miejscowości Wietrzno.
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 137 oraz udrożnienie rowów, w miejscowości Wietrzno,
 • Położenie  asfaltowej na drodze wewnętrznej nr ewid. 401 do skrzyżowania z drogą nr 394, całość drogi  nr 394 w Zboiskach, długość około 190 mb,
 • Położenie nakładki asfaltowej na całej długości ulicy Nadbrzeżnej oraz właściwe jej wyprofilowanie, droga gminna Nr  114520R, dz. nr ewid. 179/2, 242/2, 244/2 w Dukli,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr114523 R , dz. nr ewid.547/2 w Cergowej,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 622/2, 378/5, 379/2 w Nowej Wsi,
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 3958 w Głojscach.

12 lipca 2021 Gmina Dukla podpisała umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadań. Termin ich wykonania upływa po 3 miesiącach od daty zawarcia porozumienia.

Źródło: BIP Dukla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *