Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Uroczystości odpustowe w Głojscach

odpust głojsce

W dniu 8 sierpnia  2021 roku po raz 49 w historii parafii odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Maksymiliana Kolbe.

Historia Parafii

Wioska Głojsce leżąca obok Dukli należała niegdyś do parafii Stary Żmigród (odległość 8 km.). Dlatego podjęto zamiar, by wybudować świątynię. Tę myśl popierał ówczesny ks. proboszcz Starego Żmigrodu Marcin Pawul. Ponieważ władze państwowe nie dawały zezwolenia postanowiono budować kościół bez zezwolenia. Na tajnym zebraniu w marcu 1971 r. postanowiono, że na parceli Antoniego i Zofii Nowak powstanie dom mieszkalny, który później będzie zamieniony na świątynię. Sprawa wyszła na jaw i zaraz rozpoczęły się szykany ze strony władz. Wzywano ludzi na Milicję i zabroniono dalszej budowy. Delegaci z wioski jeździli do Warszawy i Rzeszowa z prośbą, by pozwolono na dalszą budowę domu mieszkalnego, a nie kościoła. Z trudem udało się przekonać władze i wreszcie dano zezwolenie na dalszą budowę. Powstał więc dom mieszkalny. Nocą, 21.11.1971 r. rozebrano wewnętrzne ściany domu i po uporządkowaniu wnętrza ks. proboszcz ze Starego Żmigrodu poświęcił obiekt na kaplicę. Odprawił Mszę św. i pozostawił na stałe Najświętszy Sakrament. Od tej chwili dojeżdżał raz w tygodniu ze Mszą św., a wierni czuwali, by władze nie zbeszcześciły tego obiektu. Właściciel tego domu był bardzo prześladowany, często wzywany na śledztwo i płacił kary. Z biegiem czasu władze zamilkły. Bp Ignacy Tokarczuk w dniu 30.06.1972 r. skierował do Głojsc ks. Józefa Bednarczyka, wikariusza z Łańcuta, który podjął pracę duszpasterską w tej wspólnocie i dalsze prace przy rozbudowie kościoła, jego wystroju wewnętrznego i zewnętrznego. Wobec takiego faktu, władze państwowe rozpoczęły ponowne śledztwo i proces sądowy w Krośnie. Wynikiem procesu z dnia 21.03.1973 r. zostali ukarani grzywną pieniężną ks. proboszcz. Marcin Pawul, Antoni Nowak i Eugeniusz Kusz. Wymienioną grzywnę zapłacili parafianie wioski. Wynikiem pracy i starań wybudowano plebanię, dzwonnicę, założono cmentarz i wybudowano kaplicę cmentarną. Urząd Wojewódzki do Spraw Wyznań uznał istnienie parafii w Głojscach dopiero 14.11.1984 r. zamykając okres zmagań o powstanie kościoła i parafii. Kościół parafialny w latach 2009-2016 został gruntownie przebudowany. Całkowitej zmianie uległ również wystrój świątyni.

Uroczystości odpustowe

W dniu 8 sierpnia  2021 roku po raz 49 w historii parafii odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Maksymiliana Kolbe. Przybyli na nie byli mieszkańcy wioski, m.in. po to aby spotkać się z rodzinami tych, którzy postawili i pamiętają te trudne wydarzenia przy budowie kościoła. Nad drzwiami wejściowymi świątyni widnieje duży napis: BOGU NA CHWAŁĘ. 8 sierpnia 2021 r.

red/fot. Bogusław Szczurek
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *