Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Rewitalizacja dukielskiego rynku. Wkrótce ruszają prace

dukla rynek

Jesienią 2021 roku ma ruszyć przebudowa Rynku w Dukli. Gmina wybrała wykonawcę i przekazała plac budowy.

W dniu 11 sierpnia br. Gmina Dukla zawiadomiła o wyborze najkorzystniejszej oferty założonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym dla zadania: Przebudowa chodnika wzdłuż pierzei Rynku wraz z budową imitacji studni z modelem miasta oraz odbudową i remontem zabytkowych piwnic na działce nr ewid. 89/2 w Dukli w ramach rewitalizacji dukielskiego Rynku.

piwnice rynek Dukla
Piwnice pod ratuszem w przyszłym roku będą dostępne dla turystów. Fot. Gmina Dukla

W postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą przedstawiła firma RAF-MAR Sp. z o.o., która została ostatecznie wykonawcą inwestycji. Podpisanie umowy sfinalizowano 20 sierpnia br. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy opiewa na kwotę 1 399 959,96 zł, przy czym budżet w 2021 roku wynosi 950 000,00 zł, natomiast w 2022 roku 449 959,96 zł. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zrealizowanych ilości robót oraz nośników cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2022 roku.