Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Zebranie mieszkańców Dukli

zebranie mieszkańców

W piątek 17 września w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 38 odbyło się zebranie mieszkańców Dukli.

Zaledwie 10 osób, w tym 6 mieszkańców miasta, wzięło udział w corocznym zebraniu mieszkańców Dukli. Spotkanie o godz. 18:00 rozpoczął Zenon Leńczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla. W związku z brakiem quorum, zgodnie z zapisem statutu Zarządu Osiedla, ogłoszony został II termin zebrania, które rozpoczęło się po upływie 15 minut.

Przewodniczący ogłosił, że na sali znajduje się 10 osób i zebranie jest prawomocne. Następnie przywitał przybyłych gości, którymi byli: Andrzej Bytnar – Burmistrz Dukli, Łukasz Piróg – Zastępca Burmistrza, Józefa Winnicka-Sawczuk – Radna powiatu krośnieńskiego, Bogdan Maciejewski – Radny Rady Miejskiej w Dukli oraz Andrzej Marczyński – przedstawiciel GKiM w Dukli.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta zebrania wybrana została Anna Łątka-Rygiel. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Dukla. Burmistrz Dukli, wraz ze swoim Zastępcą przedstawili główne działania gminy w ostatnim czasie, a w szczególności realizacje zadań inwestycyjnych oraz najbliższe plany dotyczące miasta.

W ramach zebrania złożono trzy wnioski:

  • Wykonanie chodnika z ul. Kościuszki do komory celnej w Dukli;
  • Budowa nadkładki asfaltowej od ul. Słowackiej do posesji P. Staroń;
  • Budowa nadkładki asfaltowej z ul. Nadbrzeżnej w kierunku komory celnej.

Głos zabrali też zgromadzeni mieszkańcy, którzy zadawali pytania, dyskutowali o wszelkiego rodzaju problemach oraz potrzebach dotyczących Dukli. Na końcu Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie, po czym zakończono zebranie.

One thought on “Zebranie mieszkańców Dukli

  1. Do komory celnej wystarczyła by kostka. Bardziej przydało by się w końcu połączenie nadbrzeżnej i kościuszki…..

Comments are closed.