Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Zebrania wiejskie. Frekwencja w Gminie Dukla

zebranie mieszkańców Dukla

Od 3 do 19 września w każdej miejscowości Gminy Dukla odbywały się zebrania mieszkańców. Wiele spotkań nie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

We wrześniu br. mieszkańcy dwudziestu jeden sołectw uczestniczyli w spotkaniach wiejskich, których celem było przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2022 rok. Zebranie mieszkańców odbyło się też w Dukli. Zgromadzeni spotykali się z przedstawicielami lokalnego samorządu i rozmawiali również o problemach swojej “małej Ojczyzny”. Prócz mieszkańców, w spotkaniach uczestniczyli: Zastępca Burmistrza – Łukasz Piróg, Radni Powiatu Krośnieńskiego, Radni Rady Miejskiej w Dukli, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla. Zainteresowanie zebraniami nie było duże, co przedstawia poniższa frekwencja. W 22 spotkaniach uczestniczyło 478 mieszkańców gminy, co stanowi to zaledwie 3,30% wszystkich mieszkańców. Największą frekwencję względem liczby mieszkańców miało sołectwo Zyndranowa – 12,60% a najniższą miasto Dukla – 0,30%. Najwięcej osób w zebraniu uczestniczyło w Teodorówce – 95, a najmniej w Dukli i Chyrowej – 6.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców Obecnych % obecnych
1 Barwinek 266 31 11,65%
2 Cergowa 1361 26 1,91%
3 Chyrowa 101 6 5,94%
4 Dukla 2005 6 0,30%
5 Głojsce 778 13 1,67%
6 Iwla 713 21 2,95%
7 Jasionka 1184 47 3,97%
8 Lipowica 278 9 3,24%
9 Łęki Dukielskie  1466 40 2,73%
10 Mszana 254 8 3,15%
11 Myszkowskie 114 10 8,77%
12 Nadole 564 31 5,50%
13 Nowa Wieś 157 15 9,55%
14 Olchowiec 72 9 12,50%
15 Równe 1876 12 0,64%
16 Teodorówka 1088 95 8,73%
17 Trzciana 215 10 4,65%
18 Tylawa 389 22 5,66%
19 Wietrzno 831 18 2,17%
20 Zawadka Rymanowska  227 16 7,05%
21 Zboiska 406 17 4,19%
22 Zyndranowa 127 16 12,60%
Razem 14472 478 3,30%