Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Równe z nową salą gimnastyczną

równe gmina dukla

Obecny budynek Szkoły Podstawowej  w Równem powstał w okresie międzywojennym, a w latach 70.  ubiegłego wieku został rozbudowany.

Nie było w nim jednak sali gimnastycznej, co znacząco utrudniało aktywność sportową mieszkańców, w tym przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego uczniów. Dopiero po upływie prawie 50 lat, zaprojektowano rozbudowę szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem komunikacyjnym oraz przebudowę przyziemia budynku do potrzeb zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowego nowej sali.

Projekt na realizację przedsięwzięcia złożony został przez Gminę Dukla do Ministerstwa Sportu w marcu 2019 roku. W grudniu tego samego roku, gmina uzyskała pozytywną oceny formalną i merytoryczną wniosku, uzyskując gwarancję partycypacji w refundacji zadania. Droga do tego celu nie była łatwa, bowiem na zadania inwestycyjne w 2019 roku przeznaczone zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska” – 200 mln, natomiast łączne samorządowe potrzeby opisane w projektach wynosiły  1,1 mld.

hala sportowa w równem

Po wyłonieniu w procedurze przetargowej wykonawcy, 20 maja 2020 roku podpisana została umowa z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. PO-INWEST Mariusz Szczepański. Rozpoczęcie prac nastąpiło 9 czerwca ubiegłego roku poprzez wmurowanie kamienia węgielnego. Budowa trwała do lipca br., zachowując termin przewidziany w umowie.

Powstała sala ma wymiary: 12x24x6,6 m, powierzchnia zabudowy 390,70 m2, powierzchnia użytkowa 352,90 m2 + 2,22 m2 łącznik, kubatura: 3169 m3. Wraz z salą wybudowano zbiornik przeciwpożarowy oraz zagospodarowano plac: dojazdy, dojścia. Na to zadanie podpisano umowę z Firmą Usługowo-Budowlana KW BRUK Wojciech Kłak. Realizacja zadania zakończyła się 24 października br.

Całkowity koszt budowy sali, łącznika, zaplecza szatniowo-sanitarnego i magazynowego oraz zbiornika ppoż i zagospodarowania placu  wyniósł 2 296 933,10 zł, w tym 869 917,49 zł pozyskano z programu Sportowa Polska Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 Z sali korzystać będą nie tylko uczniowie szkoły, ale nade wszystko mieszkańcy.

red. Dukla24.pl | fot. dukla.pl

[ ZDJĘCIA ]