Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Ludność

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Gminy Dukla wynosiła 14 388, w tym: 7304 kobiet i 7084 mężczyzn. Zanotowano 130 urodzeń i 187 zgonów, co sprawia że w 2020 roku przyrost naturalny był ujemny i wynosił -57. Od kilku lat zauważyć można tendencję systematycznie malejącej liczby ludności. Jeszcze w tamtym roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 14 498, co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy w Gminie Dukla ubyło aż 110 mieszkańców. Ujemny (lub równy zero) przyrost naturalny w ubiegłym roku wystąpił aż w 20 z 22 miejscowości Gminy Dukla. Więcej urodzeń, niż zgonów zanotowano tylko w sołectwach Jasionka (+1) i Lipowica (+2). W pozostałych miejscowościach liczba mieszkańców pozostała niezmienna lub zmalała (najwięcej: Zboiska -10, Dukla -9, Łęki Dukielskie -9). Liczba mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy podaje poniższa tabela.

Demografia Gminy Dukla w 2020 roku

L.P. Miejscowość Liczba mieszkańców Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny
1. Barwinek 268 2 3 -1
2. Cergowa 1331 15 19 -4
3. Chyrowa 105 1 1 0
4. Dukla 2005 18 27 -9
5. Głojsce 773 10 13 -3
6. Iwla 705 4 11 -7
7. Jasionka 1176 15 14 +1
8. Lipowica 271 3 1 +2
9. Łęki Dukielskie 1585 11 20 -9
10. Mszana 253 2 5 -3
11. Nadole 558 4 6 -2
12. Nowa Wieś 156 0 3 -3
13. Olchowiec 58 0 1 -1
14. Ropianka 11 0 0 0
15. Równe 1872 15 19 -4
16. Teodorówka 1085 9 9 0
17. Trzciana 219 5 5 0
18. Tylawa 388 4 6 -2
19. Wietrzno 811 7 9 -2
20. Zawadka Rym. 225 2 2 0
21. Zboiska 406 2 12 -10
22. Zyndranowa 130 1 1 0
RAZEM 14388 130 187 -57

Źródło: DPS