Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Rezerwat Tysiąclecia

Rezerwat tysiąclecia na górze cergowa

Rezerwat Tysiąclecia na Górze Cergowej został utworzony w 1957 roku dla ochrony cisa pospolitego, a w 1963 r. powiększony do powierzchni 63,50 ha. Zarządcą rezerwatu jest Nadleśnictwo Dukla. Obejmuje on północne zbocza Cergowej (716 m) i chroni naturalne zbiorowiska leśne z dominującym zespołem buczyny karpackiej oraz wartości krajobrazowe tej części Beskidu Niskiego. Ochroną objęty jest fragment lasu mieszanego o naturalnym charakterze z szeregiem rzadkich gatunków flory. W rezerwacie wyróżniono kilka zespołów roślinnych, rozciągających się strefowo od podnóża po kulminację Cergowej. Najniżej położone tereny zajmuje olszynka karpacka. Następnie ochronie podlega fragment grądu z wielogatunkowym drzewostanem zbudowanym z grabu, lipy, dębu szypułkowego, trześni, jesionu i jaworu. W warstwie krzewów rośnie kilka okazów kłokoczki południowej – chronionej i rzadkiej rośliny w płd-wsch. Polsce. Z roślin chronionych występuje lilia złotogłów. We wschodniej części rezerwatu, wśród bloków skalnych, wykształciła się jaworzyna górska z dominującym jaworem, obok którego rośnie buk i wiąz górski. W warstwie krzewów kilkanaście okazów cisa pospolitego, w runie paprocie (języcznik zwyczajny, paprotnik kolczysty i Brauna), miesięcznica trwała, żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty. Największy areał zajmuje buczyna karpacka z domieszką jodły, wiązu górskiego i klonu zwyczajnego. W runie dominują: okazała miesięcznica trwała, czosnek niedźwiedzi. W rezerwacie ma stanowisko kilka gat. roślin charakterystycznych dla Karpat Wschodnich: lulecznica kraińska i pluskwica europejska.