Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Wieża widokowa

Pomysł budowy wieży na górze Cergowej narodził się za sprawą powstałego w 2004 roku Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Dukielszczyzny. Największym problemem w tamtym okresie był brak środków finansowych na ten cel oraz miejsce budowy, które wówczas nie należało do gminy Dukla. Pomysł odrodził się w 2016 roku, kiedy Stowarzyszenie przekazało zgromadzone w tej sprawie dokumenty Gminie Dukla. Mimo starań włodarzów gminy nie udało się pozyskać żadnych zewnętrznych środków finansowych na realizację tej inwestycji, wobec czego gmina Dukla pokryła koszty budowy z własnych funduszy. W 2017 roku Rada Miejska w Dukli podjęła uchwałę o realizacji budowy wieży widokowej, a Gmina Dukla rozpisała przetarg, w wyniku którego na wykonawcę wieży wybrano firmę STAL-TECH z Michałówki k. Radymna. Firma ta wykonała jedynie fundamenty wieży gdyż konstrukcja, która miała stanąć na górze Cergowej uległa spaleniu na skutek pożaru tartaku, do którego doszło 2 sierpnia 2017 roku w siedzibie firmy.

Stal-tech
Pożar tartaku w firmie STAL-TECH w Michałówce k. Radymna.

W wyniku tego, że firma STAL-TECH nie mogła sprostać zadaniu, gmina Dukla zmuszona była zakończyć współpracę. Początkiem 2018 roku gmina ponownie ogłosiła przetarg na budowę wieży, lecz do przetargu nie zgłosiła się żadna firma. W związku z tym, zgodnie z prawem zamówień publicznych, gmina Dukla mogła z własnej inicjatywy rozmawiać z potencjalnymi wykonawcami tego przedsięwzięcia. Tym okazała się być „Tatrzańska Firma Budowlana”, która może pochwalić się m.in. budową ołtarza papieskiego w Zakopanem na Wielkiej Krokwi oraz innymi trudnymi do zrealizowania zleceniami. W sierpniu ruszyły prace budowlane, które zakończyły się końcem września i w ten sposób powstała wieża widokowa wykonana z drewna świerkowego, o podstawie 9,48 x 9,48 metrów oraz wysokości 21,72 metrów.

otwarcie wieży Cergowa
Na otwarcie wieży widokowej przybyło kilkudziesięciu turystów

27 października 2018 odbyło się oficjalne otwarcie wieży, w którym uczestniczyło blisko stu mieszkańców gminy oraz przybyłych turystów. Po przecięciu wstęgi i podziwianiu widoków z nowego obiektu turystycznego, przybyli goście mogli liczyć na ciepły posiłek przy Złotej Studzience w postaci grochówki oraz herbaty. Wieża widokowa na górze Cergowa to jedna z największych atrakcji turystycznych gminy Dukla, która w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju turystyki w naszym rejonie.

wieża na cergowej