Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

KGW Jasionka

Staraniem sołtysa Adama Szczurka oraz Radnego Bogusława Karkoszki w 2019 roku w Jasionce powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

KGW Jasionka
Zebranie przyszłego Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionce. 10.07.2019

Reaktywacja

Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionce to temat, który przewijał się od lat. Jasionka to piąta pod względem ludności miejscowość w naszej Gminie, przez co prawdopodobnie niejedną osobę dziwił fakt, że tak duża wioska nie posiada Koła Gospodyń Wiejskich. Te funkcjonowały już niemalże we wszystkich miejscowościach gminy Dukla: Barwinku, Cergowej, Głojscach, Iwli, Łękach Dukielskich, Mszanie, Myszkowskim, Równem, Tylawie, Wietrznie, Zawadce Rymanowskiej i Zboiskach. Plany utworzenia takiej organizacji były, swego czasu doszło nawet do spotkania w tej sprawie, lecz na tym się skończyło. Pomysł odrodził się, gdy nowym sołtysem Jasionki został Adam Szczurek, który w wywiadzie dla naszego portalu mówił: „Koło Gospodyń Wiejskich to organizacja, której brakuje w tak dużej miejscowości gminy Dukla jak Jasionka. KGW od lat doskonale funkcjonują w innych miejscowościach naszej gminy. Taka organizacja pomogłaby we wspieraniu imprez oraz zapewnieniu pomocy dla lokalnych jednostek takich jak klub sportowy czy OSP.” Jednak Koło Gospodyń Wiejskich to coś więcej. To organizacja, która zrzesza kobiety w każdym wieku, łączy pokolenia oraz pielęgnuje i podtrzymuje tradycje naszych przodków przekazując je z pokolenia na pokolenie. Nowa organizacja może wrócić do tradycji naszych babć, które współpracowały już w Kole Gospodyń Wiejskich w Jasionce, jakie kilkadziesiąt lat temu prężnie funkcjonowało już w Jasionce.

Koło Gospodyń Wiejskich Jasionka
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Jasionki podczas jednego z zebrań

Nabór i spotkania organizacyjne

Początkiem maja 2019 roku sołtys Adam Szczurek ogłosił nabór do Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionce. Wg ustawy o KGW z dnia 29 listopada 2018 roku, do założenia takiej organizacji potrzebnych jest co najmniej 10 pełnoletnich osób na stałe zamieszkałych na terenie działalności koła. Nabór prowadzony był na zasadzie wstępnych zapisów telefonicznych, które miały dać odpowiedź na pytanie, czy mieszkanki naszej miejscowości będą chętne do tego typu działalności społecznej. Jak się okazało, odzew był spory, a już w czerwcu zapisanych było kilkanaście osób. W związku z tym sołtys naszej miejscowości zorganizował spotkanie informacyjne.

Maria Kołacz
Maria Kołacz – przedstawiciel organizacji działających w Łękach Dukielskich

Licznie zgromadzone kobiety mogły posłuchać ciekawych historii i zainspirować się sposobem funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Informacje przedstawiła Pani Maria Kołacz – wieloletnia działaczka w/w organizacji społecznych oraz współzałożycielka Stowarzyszenia Kulturalno-Rekreacyjnego „Jedność” działającego w Łękach Dukielskich.

Teresa Belcik
Teresa Belcik – jedna z najbardziej zaangażowanych w życie społeczne kobiet w Gminie Dukla

Kilka dni później, 10 lipca odbyło się kolejne zebranie, podczas którego ustalone zostały wszystkie szczegóły. Procedurę rejestracji, sposób funkcjonowania oraz źródła ubiegania się o środki finansowe przedstawił kolejny zaproszony gość, jakim była Pani Teresa Belcik – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli, sołtys sołectwa Nowa Wieś oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Razem Lepiej”. Mieszkanki naszej miejscowości miały okazję dowiedzieć się o wartościach, jakie daje działalność społeczna oraz organizacjach, które wspierają funkcjonowanie KGW. Na spotkaniu wybrano zarząd organizacji, który przedstawia się następująco:

  1. Renata Wróbel – przewodnicząca
  2. Magdalena Niziołek – zastępca
  3. Anna Możdżan – skarbnik
renata wróbel
Renata Wróbel – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jasionce

Rejestracja

W dniu 19 lipca 2019 r. w powiatowym biurze ARiMR w Krośnie został złożony komplet dokumentów nowej organizacji. Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu uzyskało osobowość prawną i od tego momentu mogło w pełni korzystać z praw określonych w nowej ustawie, która daje możliwość prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania dotacji.

Jasionka k. Dukli
Ambitne i chętne do działania. Planów i wyzwań Panie mają przed sobą mnóstwo

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacja, która służy mieszkańcom Jasionki, a poprzez szeroki zakres swoich działań, przyczynia się do rozwoju kulturalnego tej miejscowości.