Dukla24.pl

Aktualności z Dukli i Gminy Dukla. Wydarzenia, Sport, Inwestycje, Kultura, Turystyka

Stowarzyszenie Złota Studzienka

Złota Studzienka

Stowarzyszenie „Złota Studzienka” powstało 9 maja 2014 roku dzięki staraniom Pana Andrzeja Szczurka.

Celem stowarzyszenia jest:
• sprawowanie opieki nad Złotą Studzienką oraz innymi miejscami związanymi z kultem i obecnością św. Jana z Dukli;
• propagowanie osoby i kultu św. Jana z Dukli;
• ułatwienie dostępności miejsc związanych z kultem św. Jana z Dukli;
• współpraca ze wszystkimi sanktuariami związanymi z kultem św. Jana z Dukli
• integracja narodów w oparciu o cześć, którą oddają św. Janowi – Polacy, Słowacy, Węgrzy i Ukraińcy;
• organizowanie pielgrzymek i wyjazdów do miejsc związanych z osobą św. Jana z Dukli;
• uzyskiwanie środków na rzecz opieki, rozwoju i promocji kultury naszego regionu i miejsc z nią związanych;
• działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;
• działalność dobroczynna na rzecz potrzebujących;
• podtrzymywanie i rozwój patriotyzmu i tradycji narodowych.

Zarząd:
Andrzej Szczurek – prezes zarządu
Tadeusz Cypara – viceprezes zarządu
Stanisław Kafel – sekretarz
Agata Wołtosz – skarbnik
Barbara Szczurek – członek zarządu
Paweł Szczurek – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Czesława Szyszlak
Adam Szczurek
Andrzej Bożentka

Adres:
Stowarzyszenie Złota Studzienka
Jasionka 15A
38-450 Dukla

KRS: 0000508679
NIP: 6842640329
Regon: 360803094